Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
gaetano osr.ulati.
magtig zou kunnen worden, bragt zulk een ontroering
in mij te weeg, dat ik, om vuur te geven, verpligt was
met mijn arm tegen den boom te leunen, die de tambo
ten steunsel strekte. Bij het tweede schot en tot mijne
groote genoegdoening, zag ik dat ik hem had getroffen.
Ik overtuigde mij dat hij dood was, maar voelde mij niet
sterk genoeg hem alleen naar mijn hut te .slepen; echter
betrad ik ze hoogst gelukkig, daar ik mijn leven, wat het
materieele betreft, verzekerd had. Langen tijd toch zou
dit wild voor mij voldoende zijn. Door verschillende ge-
waarwordingen overmeesterd gelukte het mij na veel in-
spanning op nieuw den slaap te vatten; toch was mijne
vreugde slechts van korten duur.
»Toen ik den morgen van den 28"™, len vijf ure, ont-
waakte bevond ik dat de rivier zoo buiten hare oevers
was getreden, dat zij reeds tegen mijn tambo aanstond,
zoodat ik nog slechts met groote moeite mijn koffers en
bagaadje in het bosch kon bergen. De stroom had reeds
mijn waterketel en koperen pan en een aantal kleine be-
noodigdheden, die ik buiten den tambo had laten staan
om ze schoon te maken, weggevoerd, maar welk een
smart ik gevoelde toen ik zag dat mijn tapir ook door
hel water was weggedreven, kan ik onmogelijk be-
schrijven.
»Een onverwacht ongeluk als het mij overkomene moest
mij voorzigtigheid leeren; hij gevolg ging ik mijne hut
op een verhevener en tegelijk meer verwijderde plek van
de rivier opslaan.
"Altijd op weg ter opsporing van mijne prooi, was ik,
tot op ongeveer een mijl afstands van mijne hut, den oever