Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
i gaetano osculati.
en verzocht hem in het opslaan van zijn lamho hehnlj)-
zaam te wezen. De Indiaan deed alsof hij met alles in-
stemde, maar op het oogenhlik dat onze reiziger zich
verwijderd had, om eenige groote bladeren op te zoeken,
vloog de carguero het hosch in om zich hij zijne makkers
te voegen. Wij znllen nu den opvolger van vargas zeiven
laten spreken :
»Zoodra ik hij den tamho terug was en ik den Indiaan
niel ontwaarde, hegon ik dadelijk Ie schreeuwen, terwijl
ik hem verscheidene malen, maar altoos te vergeefs, hij
zijn naam riep. Ik was alleen, geheel alleen; ook deze
had mij verlaten; hij had het net medegenomen waarin
hel overschot van mijn leeftogt was, en den weg van
het woud ingeslagen dat hem regelregt naar Haeza voeren
moest.
»Kalm en op een dergelijk ongeluk voorbereid, was het
mijne eerste gedachte mijne hut te herstellen, terwijl ik
van de korte lusschenpoozen die hel weder mij daartoe
vergunde, gebruik maakte. Na haar zoo goed mogelijk,
met behulp van palen en boomen hersteld te hebben,om-
ringde ik haar in de rondle op een afstand van eenige
ellen, met een soort van barrikade uil riet, bladeren en
kleine lakken vervaardigd. Op deze wijze wenschle ik mij
tegen een overval in den slaap te wapenen en tijd tot
mijne verdediging te winnen wanneer ik, hetzij door
wilde dieren, hetzij door mijne carguero's zelve, mogt
worden aangevallen, die zich wel in het hosch hadden
kunnen verbergen, om mij in den nacht te vermoorden.
«Na zoo goed mogelijk deze voorzorgen genomen te heb-
ben , maakte ik mijn geweer schoon , laadde het en han-