Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
i gaetano osculati.
belere liiit dan naar gewoonie oj> en omringden die met
een soort van palissade. Deze ongewone voorzorg strekte
sleclils om zijn argwaan te vermeerderen, en hij vraagde
den hoofdman naar de oorzaak van dit gedrag. Deze ant-
woordde dal het alleen was omdat hij des Ie heter zou
ruslen; maar de reiziger werd hel slagloffer van deze list
niet. Hij liet de palissade wegnemen, die hem des nachts
zou iielel liehhen de Indianen Ie zien en lieval den hoofd-
man hij hem te hlijven, laadde zijne pistolen en hield
goede wacht. De nacht ging zonder eenige sloornis voorhij.
Den anderen dag doodde oscui.ati een heer en hragt den
daarop volgenden nacht met waken door, len einde Ie he-
letlen dat de carguero's op nieuw zouden trachten hem te
verlaten. Den 24'"°, nadal hel water gevallen was, ver-
trok hij met den hoofdman en een anderen Indiaan om
een waadliare plaals op Ie sporen. Maar eensklaps ver-
dween de eerste in de digte sirniken. Oscui.ati dwong nu
den Indiaan, die hem overgehleven was, hem levergezel-
len, en spoedde zich naar den lamho. . . . Hel was te laat.
Zijne kislen en koffers waren opengebroken, zijne levens-
middelen gestolen; de carguero's waren verdwenen. De
hij hem achtergebleven Indiaan scheen onihulsl, en be-
loofde dal hij hem niel zou verlalen. Hij besloot hem naar
den gouverneur van Archidona te zenden met een brief
waarin hij om hulp en bijstand verzocht: de Indiaan be-
loofde reeds den volgenden dag op weg Ie zullen gaan,
daar hij des nachls den door lijgers onveilig gemaaklen
berg niel wilde overtrekken. Daarop gaf osculati hem bij
voorraad den overeengekomen prijs, deelde mei hem wat
er van gedroogd vleescb en hescbuil was overgebleven,