Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
i GAETANO OSCULATI.
hond van den aanvoerder de vlngl neeml, legen een reus-
acliligen boom o|)klaulerL Osculati jaagt den beer een
kogel door den kop, laat een Indiaan bij het dier achter
en de bagaadje naar de bestemde rusijdaals aan den
oever van de Cosanga brengen. Men keert evenwel terug
om liel monsterdier te halen, dal een al Ie kosll»are onl-
moeting in de woestenij was geweest: hel zou onvoor-
ziglig geweest zijn bet achter Ie laten. Er wordt een
groole brandstapel ontstoken, het dier zonder uitstel ge-
vild en onder de vrolijkste gesprekken een deel van hel
vleescli genuttigd, Aval overschoot gerookl, terwijl men
een geheelen dag slil blijft; het was noodzakelijk eenige
rusl (e nemen.
Toen het (»ogenblik van verlrek daar was, weigerden
de Indianen het overschot van bel dier, waarmede zij
zulk een heerlijk maal gedaan hadden, met zich Ie ne-
men; zij wierpen den kop en de huid, die osculati be-
waren wilde, weg. Unze reiziger dreigde toen den aan-
voerder dal hij bel gerookte beerenvleescb in bel water
zou lalen werpen; maar hij bemerkte dal er bijna niel meer
van over was, daar de Indianen hel uit kwaadwilligheid
hadden laten bederven. Door deze handelwijze verbitterd,
en ziende dal hel hoofd der carguero's hem tegenstand bood,
gaf hij hem een dragl slagen en Avaarscbuwde hem Ie
zullen doodschieten als zij bel zouden wagen te vluglen.
Na deze woordenwisseling verlr(>k men, maar na verlooj»
van een uur, was men verpligl weder slil Ie houden, om
hooger op ecu gunstiger jdek lol hel oversteken van de
Cosanga te zoeken, daar deze geweldig gezwollen was.
Des avonds sloegen de Indianen voor bun meester een