Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
i gaetano osculati.
die zijne .sciireden verdabi)eld had om zicii hij hen te
voegen, zag midden op iiel pad een Indiaan, die werke-
lijk met het gelaal voorover op derr grond lag. Terwijl
hij hem hij de lange haren greep, hief hij hem op en
'herkende hem terstond voor een zijner Yumho's, die reeds
te Papallacta door den rooden loop was aangetast. Dewijl
de ongelukkige onder weg bezweken was, hadden zijne
makkers hem daar achtergelaten, en zich alleen verge-
noegd met de door hem gedragen pakkaadje aan een boom
op te hangen.
Deze droevige ontmoeting had een levendigen indruk
hij de carguero's te weeggebragt. Om hen een weinig van
den schrik te doen bekomen, meende de reiziger een
flesch brandewijn onder ben te moeten verdeelen, welks
inhoud zij in een oogwenk verslonden. Daarop zette men
den togt op nieuw voort, in de hoop van weldra de Yum-
ho's te znllen inhalen, want men herkende duidelijk in
den slijk den afdruk hunner voetstappen, en den volgen-
den dag werd er te Baeza balt gehouden.
Dien eigen dag waren de Yumho's voortgereisd; ziende
dat een hunner makkers gestorven en een ander krank
was, hadden zij twee kisten bij den eigenaar van den
tamho achlergelaten en hem beloofd die te zullen komen
afhalen, wanneer zij te Archidona zouden zijn aangeko-
men. Osculati hragt den nacht in die plaats door, maar
onder het houden van een naauwkeurig toezigt op zijne
carguero's, daar men hem te Papallacta had gewaarschuwd
dat zij voornemens waren hem te verlaten. Hij werd nog
in zijne vermoedens versterkt, toen hij zag dal zij met
den eigenaar van den lambo ter sluiks in gesprek waren.