Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
i gaetano osculati.
OSCULATI eeii muilezel van den eigenaar des tambo's en ver-
trok den volgenden dag door een van Papallacta geboortige
familie vergezeld, die op de plaats, waar er halt was ge-
houden, om levensmiddelen was uitgeweest. Het weer was
verre van uitlokkend en men was voor sneeuw beducht; de
logt was moeijelijk, want na de aan den voel van den
bei-g gelegen bosscben te zijn doorgetrokken, moest men
den voet op moerasachtige en schier ontoegankelijke gron-
den zetten. !)it land was door eenige ruiters doorkruist,
die een soort van hoorn staken, om daardoor de kudden
van den berg te lokken en ze in de stallen op te slui-
ten, waarin zij den winter doorbrengen.
Des namiddags kwam men bij bet meer van Papallacta, een
uitgebrande krater van een vuurspuwenden berg, aan. De
weg was door den regen afschuwelijk geworden, en men
kou zonder behulp van een stok geen voel verzetten. Ein-
delijk bereikten zij Papallacta: osculati was er zoo geluk-
kig zijne Yumbo's aan te trelfen, die nog niel vertrokken
waren.
Zij waren overigens bet wachten op hem moede, en
brandden van verlangen den volgenden dag op weg te
gaan, daar er een paar uit hun midden zich zeer ziek
gevoelden, osculati liet hen dus andermaal vooruit trekken
en hield zich in deze plaats drie dagen, in afwachting van
zijne carguero's, op. In dit droevige verblijf, verstoken van
bijna allen voorraad, genoodzaakt de nachten bij het vuur
enkel op een dierenhuid door te brengen, te midden van
kleurlingen, die hun haat tegen de blanken niet verborgen
hielden, h.ad hij niel weinig te lijden. Echter bragt de
komst van den pastoor, waarvan dit dorp sedert vijf jaren