Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
i gaetano osculati.
nog geen vier uren afgelegd; maar de luitenant xime.nes
bij wien iüj te Tombaco afstapte, waarschuwde hem bij
zijne aankomst, dat hij onmogelijk terstond de bevelen
van den gouverneur kon helpen ten uitvoer brengen. Men
vierde toen liet octaaf van het feest van het Corpus Do-
mini, een soort van Indiaansch bacchanaal, hetwelk met
allerhande partijen en dansen een week lang gevierd
wordt, en daar de voornaamste cargueros er deel aan
zouden nemen, viel er niet aan te denken ben vóór den
afloop van het feest te doen vertrekken.
OsccLATi was door dezen tegenspoed genoodzaakt te
wachten. Dit oponthoud hinderde hem te meer, wanneer
hij dacht aan de Yurnbo's, die met vier zijner koflers
waren vooruit gegaan, en hij vreesde dat zijne vertraging
voor hen geen reden zou opleveren om hem te Papallacta
op te wachten. Daar hij er zeer op gesteld was de reis
met hen te doen, en wel om hunne groote kennis der
stroomen en stortvloeden, besloot hij na verloop van drie
dagen, alleen, te paard te vertrekken, terwijl hij den
luitenant ximenes bet bevel achter liet om, zoodra het
feest zou zijn afgeloopen , hem de carguero's achterna te
zenden. Hij begaf zich dus den 10''" op weg, vergezeld
van een gids, dien hij met vrij wat moeite gekregen had.
Te Tabion, waar hij dien eigen avond aankwam, verliet
hem de gids, die zeide te veel vermoeid te zijn; maar
daar een andere Indiaan er in had toegestemd diens plaats
te vervangen, zette hij zijn togt voort en bereikte bijten
tien uren den tambo, waar bij den nacht doorbragt, na
hel hem door den luitenant xime>es geleende paard te
behben teruggestuurd. Om dit gemis te vergoeden , huurde