Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
i gaetano osculati.
nu Ier lievaring geen ernstige nioeijelijivheden meer op-
levert, gescheiden hielden.
Eenige weken vroeger waren vei scheidene Yumho's naar
Quito gekomen, waar zij evenwel slechts tegen wil en
dank vertoefden, omdat zij er door hun handel loe ge-
noodzaakt waren. Men weet dat deze Indianen zich slechts
kort in de sleden ophouden, zoo vervuld zijn zij van het
denkbeeld, dat zij noodzakelijk door ziekten moeten wor-
den aangetast, wanneer zij zich al te lang van hunne
door sombere bosscben beschutte doi'pen verwijderen.
Onzen reiziger was het spoedig bekend dal onze Yumho's,
door hun langdurig verblijf in de stad vermoeid, zich ge-
reed maakten baar te verlaten. Tegen een zeker loon,
dal in der minne bepaald werd, belaslle hij hen met
zijne zwaarsle kolfers, en vooral met de niet minder
wiglige bagaadje, die de voor de wilde volksstammen
bestemde geschenken bevatte. Hij zag hoe zij onder het
gewigt van dezen, voor hunne hreede schouders vvei-
nig heleekenenden last, op de maat voortliepen, en liet
hen voor zich uilgaan. üen hijsland van beschaafdere
Indianen hoopte hij te verwerven, om in de woestijn
door te dringen.
Den 7''"' Junij 1847 vertrok hij van Quito naar Tom-
haco, voorzien van een bevelschrift des gouverneurs, waarin
deze de alcaden dier plaats opdroeg hem een geleide van
cargueros 1) Indianen te bezorgen, bestemd om zijn bagaadje
tol den burg Archidoua te dragen. Deze afstand werd in
1) Met dezen naam bestempelt men die stevige Indianen welke
dikwijls geweldige lasten dragen.