Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
i gaetano osculati.
die hij doorlroi^; hel aanwezen van verscheurende dieren,
en meer dan dit alles, de honger, die eeuwige ramp
waardoor de karavanen in deze groole wouden geleisLerd
worden en die den op zich zelf staaiiden reiziger nimmer
spaart.
Gaetano oscuLATi had reeds de heerlijkste streken van
hel oosten bezocht en de minst bekende gedeelten der
Nieuwe Wereld doorkruist, toen hij het denkbeeld opvatte
den weg te volgen door den makker van go.ncalo pizarro ,
den beroemden orellasa, in diens avontuurlijken wegwijzer
aangegeven: hij was voornemens de uitgestrekte woestijnen
van den Napo ten bate der wetenschap te onderzoeken.
Sedert drie eeuwen was deze poging niet hernieuwd ge-
worden. Voor deze onderneming had n)en een man van
zulk een aard, van onverschrokken gemoed, van een Ijzeren
ligchaamgestel en van een wil, die alle hinderpalen te
hoven komt, noodig.
Toen hij dit voornemen had opgevat, waarvan hij zich
de bezwaren niet ontveinsde, begal'hij zich terstond naar
Quito; maar hield zich slechts een zeer korten tijd in die
aloude hoofdstad der Scyris op, en zeker niet langer dan
hij lot het maken der toebereidselen behoefde, als ook tot
het doen van nasporingeii omtrent eene beschaving, welke
men maar al te vaak met die der aloude Incas heeft verward.
Hel groote punt, waar osculati zich mede bezig hield,
was het bereiken der woestijn en daar zich te verstaan
niet de Indianen, die hem ten gids zouden kunnen strek-
ken door hel in elkander loopende warnet vaii rivieren,
meeren, en moerassen, welke het aanzijn schenken aan
eindelooze wouden, en hem van den grooten stroom, die