Boekgegevens
Titel: Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Auteur: Blink, H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
Opmerking: Met bijlage: Atlas der natuurkundige aardrijkskunde behoorende bij Onze planeet, grondbeginselen ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 998 : 1e dr. (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203320
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie, Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Fysische geografie, Kosmologie, Leermiddelen (vorm), Atlassen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
Onderscheidene wetenschappelijke onderzoekingen zijn er in den laatsten tijd in ver-
schillende zeeën gedaan. De Vereenigde Staten zonden de Tuscarora naar de zeeën
tusschen Californië, Japan en Australië, Duilschland zond de Gazelle, welke 1873—76
den Atlantischen, Indischen en Grooten Oceaan onderzocht. Voor Eng. rekening ging
de Challenger den Atlantischen en Zuid-Indischen Oceaan doorkruisen. En Nederland
zendt nog jaarlijks de Barends naar de Noordpoolzee, om met veel moeite in het hooge
Noorden de natuur hare geheimen te ontfutselen, in 't belang van wetenschap en welvaart.
De grootste diepte, welke de Challenger in den Atl. Oceaan
gepeild heeft, bedraagt 7086 M., bij het eiland St. Thomas. Krümmel
heeft uit de resultaten van verschillende peilingen de gemiddelde
diepte der verschillende Oceanen berekend. De gevonden cijfers zijn
verre van juist, daar groote gedeelten der zeeën nog niet onder-
zocht zijn. Echter geven ze een algemeenen blik op de diepte der zeeën.
Diepte der hoofdzeeën volgens Krümmel.
Noord-Atlantische Oceaan o—60° N.Br. 3950 M.
Zuid-Atlantische Oceaan......3590 »
Groote Oceaan.........3887»
Indische Oceaan........3344 »
Gemiddelde diepte der zeeën .... 3440 »
Volgens Krümmels berekeningen zou men de vastelandsmassa boven
de zee gelegen 21,4 maal in de zee kunnen uitstorten. Wanneermen
eindelijk de aarde volkomen eflfen maakte, zou deze met eene water-
laag van 2524 M. hoogte bedekt worden.
§ 4. Samenstelling van het zeewater. Het zeewater bevat gemid-
deld 3,43 pCt. aan opgeloste vaste stoffen. Hiervan maakt het keuken-
zout een hoofdbestanddeel uit; nl. 78,32 pCt. Verder bevat het
zeewater nog een weinig chloormagnesium, magnesiumsulphaat (bit-
terzout) en calciumsulphaat (gips).
Door het chloornatrium, chloormagnesium en magnesiumsulphaat
ontstaat de zoutachtige, bittere smaak van het zeewater, terwijl rottende
organische bestanddeelen het een eigenaardigen reuk en eene zacht-
heid voor het gevoel geven, waardoor het zich aanmerkelijk van het
het harde bronwater onderscheidt. .
De in zee opgeloste stoffen zijn voor een groot gedeelte van het
land afkomstig; de rivieren hebben duizenden van jaren de aarde
doorspoeld en allerlei opgeloste bestanddeelen naar zee gevoerd. In
het rivierwater bestaan echter de opgeloste bestanddeelen voor meer
dan de helft uit koolzure kalk, welke in het zeewater slechts voor
een zeer geringe hoeveelheid gevonden wordt; terwijl chloornatrium
(keukenzout), dat 78 pCt. van de opgeloste bestanddeelen in het
zeewater uitmaakt, in rivierwater slechts zeer weinig gevonden wordt.
De oorzaak is in het volgende te vinden. Door millioenen dier-
tjes wordt dagelijks de kalk uit het zeewater gebruikt tot de vorming