Boekgegevens
Titel: Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Auteur: Blink, H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
Opmerking: Met bijlage: Atlas der natuurkundige aardrijkskunde behoorende bij Onze planeet, grondbeginselen ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 998 : 1e dr. (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203320
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie, Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Fysische geografie, Kosmologie, Leermiddelen (vorm), Atlassen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
6 4
Daar de meeste toestroomeiide lucht van eene rechtstreeksche bewe-
ging naar het minimum afwijkt, komt de
lacht in eene draaiende beweging om de
depressie, zooals de pijltjes in de fig. aan-
duiden. Deze luchtbeweging om eene de-
pressie noemt men cyclonale luchtbeweging.
(kyklos Gr. == kring). In het noordelijk
halfrond is deze cyclonale luchtbeweging
tegengesteld aan de beweging van de wijzers
van een liggend uurwerk, in het zuidelijk
halfrond stemt ze er mede overeen.
Cyclonale luchtbew. op N.B.
Vragen.
I. Waardoor is de cyclonale luchtbeweging in het zuidelijk halfrond tegenge-
steld aan die in het noordelijk halfrond?
2. Zou de cyclonale liichtbeweging ook ontstaan, wanneer de aarde een cylin-
der was ?
3. Welken vorm zullen de isobaren bij den evenaar nagenoeg hebben?
4. Hoe moest de aarde zijn, wanneer de isobaren nagenoeg evenwijdig met de
parallellen zouden loopen?
§ II. Antl-cyclonale luchtbeweging. Waar men een gebied van
sterke luchtdrukking heeft, spreekt men van een luchtdrukmaximum.
Van een maximum stroomt de lucht naar alle zijden weg en door
de afwijking der richting is hierbij de beweging juist tegengesteld
aan de cyclonale luchtbeweging. (Zie fig. 31). Daarom noemt men
deze beweging ook anti-cyclonale luchtbeweging. Gewoonlijk is de
cyclonale luchtbeweging krachtiger dan de anti-cyclonale.
Wanneer wij deze fig. nu nagaan, kan men gemakkelijk besluiten
tot den volgenden algemeenen regel:
Staat men in een barometrisch
maximum en wendt men zijn gezicht
naar bet barometrisch minimum
of de depressie, dan komt in het
noordelyk halfrond de wind vaii-
de linkerhand, in het zuidelijk
halfrond van de rechterband.
Deze wet, welke wij aan onzen
landgenoot Prof. Buys Ballot te danken
hebben, is ook in het buitenland als
Anli-cyclonale luchtbew. op N.B. ^^^ Ballot bekend.
Opgave.
I. De richting der cyclonale luchtbeweging in het zuidelijk halfrond komt overeea
met die der antz-cylonale luchtbeweging in het noordelijk halfrond. Verklaar dit.