Boekgegevens
Titel: Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Auteur: Blink, H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
Opmerking: Met bijlage: Atlas der natuurkundige aardrijkskunde behoorende bij Onze planeet, grondbeginselen ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 998 : 1e dr. (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203320
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie, Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Fysische geografie, Kosmologie, Leermiddelen (vorm), Atlassen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
is er toch nog eenige regelmaat waar te nemen. De volgende tabel
geeft een overzicht van het gemiddeld heerschen der winden in
VV.-Europa, Oost-Azië en Noord-Amerika.
Winter.
N. |N.O. 0. Z.O. Z. Z.W. W. N.W.
West-Europa .... 6 8 9 11 13 ' 25 17 11
Oost-Indië..... 12 7 6 4 4 9 24 34
Oost-Noord-A m erika. 12 11 6 1 7 9 15 25
Uit deze tabel zien wij, dat in W.-Europa in den winter 2 5 pCt.
van de winden Z.W. zijn. Gelijkelijk verdeeld, zouden, 16 wind-
100
streken aangenomen, er -pCt. Z.W. moeten zijn en hieruit
16
kan men zien, dat in den winter de Z.W.-wind in [W.Europa 4-maal
zoo veelvuldig waait als elk der andere. Dergelijke verschijnselen
vindt men ook elders.
§ 10. Cyclonale luchtbeweging. Ook bij de onregelmatige winden
wordt de windrichting en de sterkte door het verschil in luchtdruk-
king bepaald. Het gebied, waar de luchtdrukking geringer is dan
in de omringende streken, heet eene depressie (Lat. depressio van
depremère = nederdrukken). Bij de passaten heeft men eene ring-
vormige depressie om de aarde, en bij de moessons wordt de depressie
bepaald door de grootte en den vorm van het vasteland. In het
gebied der onregelmatige winden ontstaan de groote, regelmatige
depressies door de verdeeling van land en water, doch tevens ontstaan
er een groot aantal onregelmatige depressies door bekende en onbe-
kende oorzaken. De depressies hebben in dit gebied meestal eene
kringvormige gedaante.
In eene depressie is de luchtdrukking het geringst; hoe verder
men zich daaruit verwijdert, des te sterker is de luchtdrukking.
De lijnen, die men nu trekken kan over plaatsen met gelijke lucht-
drukking, heeten isobaren (isos Gr. =: gelijk; baros Gr. = zwaarte).
Fig. 30 stelt eene depressie voor in het noordelijk halfrond;
de isobaren van 740 mM. en van 750 mM. wijzen het verschil in
barometerstand aan. De lucht zal naar eene depressie van alle zijden
toestroomen. Nu weten wij, dat de wind in het N.-halfrond bij hare
beweging altijd rechts afwijkt, en daardoor zal de lucht, die uit
het zuiden toestroomt Z.O., die uit het noorden toestroomt N.O.
worden, terwijl die, welke zuiver uit het O. en W. komt, niet afwijkt.