Boekgegevens
Titel: Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Auteur: Blink, H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
Opmerking: Met bijlage: Atlas der natuurkundige aardrijkskunde behoorende bij Onze planeet, grondbeginselen ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 998 : 1e dr. (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203320
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie, Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Fysische geografie, Kosmologie, Leermiddelen (vorm), Atlassen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
6o
opgaven en Vragen.
1. Verklaar de afwijking der beweging in het zuidelijk halfrond van passaten
en anti-passaten.
2. Hoe zou de .afwijking plaats hebben, als de aarde een cylinder was ?
3. Zou er ook afwijking der luchtstroomen plaats hebben zoo de aarde niet
om hare as wentelde ?
, 4. Welken invloed heeft het volhardingsvermogen der .stof op de afwijking?
Fig. 29.
KP
Jie.ii

y F
■ J
Oost
Afwijking der passaten.
§ 6. Verschuiving der passaten. De passaten ontstaan door de
geringere luchtdrukking in de streek der windstilten, en dit laatste
is weder een gevolg van de zon. 'tis dus natuurlijk, dat de streek
der windstilten de schijnbare jaarlijksche beweging van de zon ge-
deeltelijk volgt. Nu beweegt zich de zon van keerkring tot keer-
kring; en dit heeft ten gevolge, dat de streek der windstilten en
passaten jaarlijks een weinig heen en weer schommelen; echter niet
zooveel als de zon. De volgende tabel geeft hiervan een overzicht,
zooals het plaats heeft boven den Atlantischen Oceaan.
26° N.B. r 35°
N.B.
N.0.-passaat in Maart
Gordel der windstilten in Maart
Z.O.-passaat in Maart
tot
11°
N.B.
N.B.
tot In Sept. ]
3° N.B.
3° N.B. r IV
tot In Sept. ] tot
O- N.B. ^ 30 N.B.
0° N.B. ^ 3° N.B.
tot In Sept. ] tot
■Z.B.
25.7'
Z.B.