Boekgegevens
Titel: Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Auteur: Blink, H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
Opmerking: Met bijlage: Atlas der natuurkundige aardrijkskunde behoorende bij Onze planeet, grondbeginselen ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 998 : 1e dr. (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203320
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie, Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Fysische geografie, Kosmologie, Leermiddelen (vorm), Atlassen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
drukking gemiddeld op 30' breedte. Nu is het evenwicht verbroken
en van deze plaatsen met hóoge luchtdrukking stroomt de lucht weder
langs de aarde naar den evenaar terug. Zie fig. 26. Deze laatste
winden noemt men de passaten, omdat zij geregeld waaien en het
daardoor gemakkelijk maken de zee te passeeren. De van den evenaar
in de hoogte afstroomende winden noemt men a/iti-passaten.
Fis.
25-
Fig. 26.
Pool
> Vool
Luchtverheffing aan tien evenaar. Ontst.aan der passaten.
In het kort kan men deze luchtbeweging der passaten aldus
samenvatten :
I. Uitzetting en daardoor verhooging van de luchtlaag boven den
gordel der grootste verwar7ning.
II. Hierdoor in _ de hoogte afstrooming van dezen gordelvormigen
luchtheuvel om de tropen naar het N. en Z., de anti-passaten, en
vermindering van luchtdrukking aan den evenaar.
III. De anti-passaten veroorzaken op gemiddeld 30° breedte gordels
van hooge luchtdrukkingvanwaar de lucht nu over de aarde
in den breeden gordel van geringe luchtdr^lkking nabij den evenaar
doordringt. Dit zijn de passaten.
IV. In den gordel der grootste verivarming houdt., door de uitzetting
der lucht en de daarmede gepaard gaande opstijging, de horizontale
beweging der lucht op., en zoo ontstaat hier een gebied van rust,
dat men den gordel der windstilten noemt.
Vrageft.
1. Waar g.-i.at de luclitcirculatie der passaten van uit?
2. Wat ontstaat eerder, de passaat of de anti-passaat?