Boekgegevens
Titel: Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Auteur: Blink, H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
Opmerking: Met bijlage: Atlas der natuurkundige aardrijkskunde behoorende bij Onze planeet, grondbeginselen ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 998 : 1e dr. (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203320
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie, Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Fysische geografie, Kosmologie, Leermiddelen (vorm), Atlassen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
-I i
------<■—
-----

1 "1 c
1
>
■S C
i
^

M I
1

s I
.3
• 5
-é-T-I-

Langs de kusten der vaste-
landen en eilanden in de tro-
pische gewesten kan deze regel-
matige dagelijksche afwisseling
van land- en zeewinden steeds
worden waargenoraen. Alleen
door het heerschen van stormen
of andere hevige winden kan
de regelmaat soms tijdelijk ver-
broken worden.
Vragen.
1. Waarom wordt de afwisseling
van land- en zeewinden hoofdzakelijk
in de tropische gewesten gevonden?
2. Welke richting heeft de zee-
wind te Batavia?
§ 4. Ontstaan der passaten.
Uit de isothermenkaart kan
men zien, dat het gebied der
hoogste temperatuur, hoewel
niet onder .den evenaar, dan
toch nabij den evenaar ligt.
Van dezen gordel neemt de
temperatuur naar het noorden
en zuiden steeds af. Dit tem-
peratuurverschil heeft weer in-
vloed op de luchtdrukking.
Door die hooge temperatuur
zet zich de lucht bij den evenaar
sterker uit dan op hoogere
breedten. Daardoor ontstaat er
als het ware een luchtheuvel,
die zich als een gordel om de
tropen sluit. Zie fig. 25. Van
dien gordel stroomt de lucht
in de hoogte af, om gelijke
oppervlakte te maken met de
lucht aan beide zijden. Hier-
door wordt de luchtdrukking
aan de aarde bij den evenaar
gennger en op hoogere breedten
sterker. Op aarde vindt men
01e gordels van hooge lucht-