Boekgegevens
Titel: Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Auteur: Blink, H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
Opmerking: Met bijlage: Atlas der natuurkundige aardrijkskunde behoorende bij Onze planeet, grondbeginselen ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 998 : 1e dr. (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203320
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie, Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Fysische geografie, Kosmologie, Leermiddelen (vorm), Atlassen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page

Gr. = winter), welke getrokken zijn over plaatsen met gelijke winter-
temperatuur.
Ook kan men op deze wijze lijnen trekken, welke de plaatsen
met gelijke temperatuur in dezelfde maanden vereenigen. Zoo heeft
men Juli-isothermen, Januari-isothermen, enz. De isothermenkaartjes
in dit werk geven hiervan voorbeelden. Men heeft daarbij jaar-
isothermen van 10° C. enz., zooals door de bijgevoegde cijfers is
aangegeven.
Toch moet ik er nog opmerkzaam op maken, dat op deze
kaartjes de isothermen niet de werkelijke temperatuur van alle plaatsen
aangeven. Daar ze over bergen en door dalen loopen, heeft men
de afneming der temperatuur in de hoogte daarbij in rekening ge-
bracht en de temperatuur dier plaatsen berekend, zooals ze zou zijn,
wanneer ze op de hoogte van de zeeoppervlakte lagen. Hierdoor
valt de invloed der zee op de temperatuur beter in 't oog.
Vragen en Opgaven.
1. Op welke wijze kan men berekenen, welke temperatuur eene plaats zou
hebben, wanneer zij loo M. hooger of lager lag? (Zie bladz. 48).
2. Vergelijk de jaar-, de Juli- en Januari-isothermen over Europa met elkander.
Wat valt er op te merken over hun loop?
3. Waardoor loopen de Juli-isothermen in Oost-Europa en de Januari-isothermen
in West-Europa het verst noordelijk?
4. Wat valt er op te merken over den loop der jaar-isothermen over Britsch
Noord Amerika en over Zuid-Amerika ten zuiden van 35" breedte?
5. Vergelijk het ombuigen der isothermen naar hooger breedte met hetgeen
het kaartje der zeestroomen leert omtrent warme en koude stroomen. Kunt gij
hierdoor den loop der isothermen verklaren?
6. Waardoor verschilt de temperatuur van Xoorwegen in Juli en Januari minder
dan die van Zweden ?
7. Welke plaatsen op aarde hebben de laagste temperatuur in Jauuari, en hoe
kan deze verklaard worden?
8. Welke pla-atsen op aarde hebben de hoogste jaar-temperatuur?
§ 13- Verschillende invloed derj zee in de warme en in de ge-
matigde luchtstreken op de temperatuur. Wanneer wij de isothermen-
kaartjes nagaan, springt het dadelijk in het oog, dat bij Afrika bijv. de
temperatuur boven het land hooger is dan boven de zee op gelijke
breedte. Volgen wij nu de isothermen op hooger breedte, dan be-
merken wij, dat tusschen 42° en 45° N.B. de gordel ligt, waar
blijkkaar de zee en het land gelijken invloed op de temperatuur
uitoefenen ; de isothermen loopen daar zonder bochten voort. Op lager
breedten loopen in het noordelijk halfrond de jaar-isothermen weer
meer noordelijk boven de zee dan boven het land, dus is de zee
er blijkbaar warmer. Dit alles leidt tot het besluit, dat in de heete
gewesten de zee verkoelendop hooger breedten de zee verwarmend
werkt.