Boekgegevens
Titel: Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Auteur: Blink, H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
Opmerking: Met bijlage: Atlas der natuurkundige aardrijkskunde behoorende bij Onze planeet, grondbeginselen ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 998 : 1e dr. (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203320
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie, Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Fysische geografie, Kosmologie, Leermiddelen (vorm), Atlassen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
Zooals op het titelblad is aangeduid, is dit werkje hoofdzakelijk
geschreven voor H. B. S. en Normaalinrichtingen, terwijl er tevens
naar getracht is, het voor zelfonderricht dienstbaar te maken. Met
•het oog op den tijd, die er op genoemde inrichtingen aan de wis-
en natuurkundige aardrijkskunde kan besteed worden, heb ik de
stof zooveel mogelijk beperkt. Om deze reden zijn dan ook vele
minder bekende zaken in 't geheel niet genoemd. Eene bloote ver-
melding van de slingerproef van Foucault , van de aberratie van
het sterrelicht enz. enz., heeft voor de leerlingen toch volstrekt
geene waarde. Vindt de leeraar tijd genoeg deze zaken te /erkla-
ren , dan kan hij gemakkelijk daarmede het hier behandelde aan-
vullen. Doch allerlei zaken te vermelden, welke wegens tijdgebrek
niet kunnen besproken worden, heeft voor de leerlingen een on-
miskenbaar • bezwaar. Daarom heb ik ze liever geheel weggelaten,
dan door het opsommen van namen den lezer te vermoeien.
En hiermede zij dit werkje den leeraren in de Geographie aan-
bevolen, van wie ik door tusschenkomst van de Uitgevers gaarne
op- en aanmerkingen zal ontvangen.
Parijs, April 1885. H. BLINK.