Boekgegevens
Titel: Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Auteur: Blink, H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
Opmerking: Met bijlage: Atlas der natuurkundige aardrijkskunde behoorende bij Onze planeet, grondbeginselen ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 998 : 1e dr. (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203320
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie, Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Fysische geografie, Kosmologie, Leermiddelen (vorm), Atlassen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
aardbaan slingert, door de ruimte beschreven. De dunne lijn in de
teekening duidt de maanbaan aan. Deze lijn noemt men epicycloide.
Ten opzichte van de aarde beschrijft de maan dus eene gesloten ellip-
tische baan, doch door de ruimte beschrijft de maan eene kromme.,
slangvormige lijn., tuelke tnen epicycloide noemt.
Een gedeelte van deze baan der maan ligt boven het vlak der
aardbaan, de overige helft er onder. Dat, wat er onder ligt, is in
deze figuur door de stippellijn nevens de straks genoemde maanbaan
aangegeven.
Fig. 2 1.

Achterblijven der maan bij de zon.
Dicht bij C met laatste kwar-
tier ging de maan juist door het
vlak der aardbaan heen. Zij
was toen in den- knoop; doch
daar het kwartierstand was,
had men geene verduistering.
Bij D zou men eene zonsver-
duistering kunnen hebben, doch
de maan was te ver beneden
het vlak der aardbaan, zoodat
de schaduw onder de aarde
langs ging. Bij E, met eerste
kwartier, heeft men weer den
volgenden knoop. Door de
verplaatsing dier knoopen ver-
krijgt men verduisteringen. Het
geteekende gedeelte is slechts
- ' gedeelte van de aardbaan ;
12^
12^- maal volbrengt dus de maan
deze bewegingen in een jaar.
§ 4- Waardoor de maan eiken
volgenden avond 50 min. later
culmineert. Een gevolg van de
beweging der maan om de aarde
is, dat zij eiken avond ongeveer
50 minuten later culmineert.
In fig. 21 is A de aarde,
Z de zon en M de maan.
Is de maan in M, dan hebben wij nieuwe maan, en zoo wij
haar zien konden, zou ze in dezen stand tegelijk met de zon
op- en ondergaan; op dit oogenblik zijn beide in den meridiaan
van A,