Boekgegevens
Titel: Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Auteur: Blink, H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
Opmerking: Met bijlage: Atlas der natuurkundige aardrijkskunde behoorende bij Onze planeet, grondbeginselen ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 998 : 1e dr. (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203320
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie, Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Fysische geografie, Kosmologie, Leermiddelen (vorm), Atlassen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
voor de afstand Q—Q' geheel wegvalt. Doch met de zon, die dichter
bij is, is dit niet het geval en de meridiaan moet met de aarde nog
tot B wentelen, vóór de zon in den meridiaan staat. Het schijnt
dus, dat de sterren in korter tijd de omwenteling maakten dan de
zon. Voor de zon was eene zuivere omwenteling -[- nog eene kleine
wenteling noodig, om weer in den meridiaan te komen.
Fig- 13-
Verschil tusschen zonne- en slerredag.
De tijddie er verloopt tusschen ticee opvolgende culminaties eener
vaste ster., heet ster re dag. De tijd, die er verloopt tusschen twee op-
volgende culminaties van de zon., heet zonnedag. Deze laatste is ge-
middeld 4 min. langer dan de eerste.
l?ewoog zich de aarde nu eiken dag van 't jaar even ver op hare
baan, dan zou het verschil tusschen sterredag en zonnedag altijd
even groot zijn. Daar dit niet het geval is, zijn de zonnedagen nu eens
langer (wanneer de aarde een groot eind op haar baan aflegt, bijv.
in den winter) en dan weer korter (in den zomer). De sterredagen
zijn altijd even lang.
Om die ongelijkheid der zonnedagen voor het leven weg te nemen,
heeft men het gemiddelde dér lange winterdagen en der korte zomer-