Boekgegevens
Titel: Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Auteur: Blink, H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
Opmerking: Met bijlage: Atlas der natuurkundige aardrijkskunde behoorende bij Onze planeet, grondbeginselen ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 998 : 1e dr. (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203320
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie, Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Fysische geografie, Kosmologie, Leermiddelen (vorm), Atlassen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
XIX. Krachten, dio de aardoppervlakte veranderen.
A. KRACHTEN IN DE AARDE.
i. Vulkanisme.
§ i. Omvang van het vulkanisme. 118
1 2. Vulkanen. 119
3- Geographische verbreiding
der vulkanen. 119
s 4' Werkzaamheid der vulkanen. 120
§ 5. Bouw der vulkanen. 121
a. Strato-vulkanen 122
I. Lavakegels. 122
II. Tufkegels. 123
III. Puinkegels. 123
b. Homogene vulkanen. 125
Bladz.
126
127
§ 9.
§
S II.
§ 12.
Vulkanische eilanden.
Oorzaken der erupties.
Fumarolen, solfataren en
mofetten. 128
Warme bronnen. 128
Geisers. 129
Aardbevingen. 131
Ontstaan der aardbevingen. 132
I. Instortings-aardbevingen. 132
II. Vulkanische aardbevingen. 132
III. Tectonische aardbevingen. 132
XX. Ryzen en dalen van de lithosfeer,
1. Litorale niveauveranderingen.
2. Continenten en zeeën.
3. Gebergten, bergketens en lengtedalen.
Overzicht van het vulkanisme der aarde.
132
134
135
137
XXI. Vervolg, Krachten, die de aardoppervlakte veranderen.
B, KRACHTEN, DIE VAN BUITEN INVLOED OP DE VORM-
VERANDERING DER AARDE UITOEFENEN.
§ i. Invloeden op de aardoppervlakte
i. Atmosferische invloeden.
§ 2. Verweering.
§ 3. Ontstaan van kaolin en zand.
§ 4. Bergstortingen.
§ 5. Blokvormige verweering.
§ 6, Ontstaan van löss of Limburgsche klei.
§ 7. Ontstaan der duinen. Zandverstuivingen.
XXII. Geologische arbeid van het water in vloeibaren
toestand.
§ i. Ontstaan van ijzeroer.
§ 2. Holen en grotten.
§ 3. Onderaardsche rivieren. Bronnen.
§ 4. Intermitteerende bronnen.
§ 5. Geologische werkzaamheid der bronnen.
§ 6. Erozie.
§ 7. Erozieketels.
§ 8. Dalvorming door ezorie.
§ 9. Invloed der watervallen.
§ 10. Deltavormingen.
§ ii. Lagunen en nehrungen.
§ 12. Geologische werking der zee.
§ 13. Fjorden.
138
138
138
139
139
140
140
142
143
144
146
147
148
148
149
150
151
152
153
154