Boekgegevens
Titel: Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Auteur: Blink, H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
Opmerking: Met bijlage: Atlas der natuurkundige aardrijkskunde behoorende bij Onze planeet, grondbeginselen ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 998 : 1e dr. (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203320
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie, Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Fysische geografie, Kosmologie, Leermiddelen (vorm), Atlassen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIII. Temperatuur vaa den dampkring.
Bladz.
§ I. Warmtebronnen voor den dampkring. 42
2. Intensiteit der zonnestralen. 43
§ 3. Beteekenis van den invalshoek der zonnestralen. 43
§ 4. Invloed van de lengte der dagen. 44
§ 5. Klimaatgordels. 44
^ 6. Temperatuur. 44
U $. Invloed van den bodem op de temperatuur. 45
§ 6. Invloed van den toestand des dampkrings op de temperatuur. 45
'§ 7. luvloed van den neerslag op de temperatuur. 47
§ 8. Invloed van de hoogte op de temperatuur. 48
tj 9. Invloed van de beweging des dampkrings op de temperatuur. 48
§ 10. Gemiddelde temperatuur. 48
§11. Hoogste en laagste dagelijksche temperatuur. 49
I 12. Isothermen. 49
§ 13. Verschillende invloed der zee in de warme en in de gematigde lucht-
streken op de temperatuur. 50
Overzicht van de invloeden op de temperatuur van den dampkring. 52
IX. De beweging der lucht.
§ § I. De wind. 53
2. Oorzaken van den wind. 53
1 •3- Land- en zeewind. 54
4- Ontstaan der passaten. 56
§ 5. Richting der passaten. 58
§ 6, Verschuiving der passaten. 60
s 7- Ontstaan der moessons. 61
8. Moessons voor verschillende plaatsen. 62
1 9. Gebieden der onregelmatige winden. 62
Ji 10. Cyclonale luchtbeweging. 63
S ii. Anti-cyclonale luchtbeweging. 64
s 12. Richting der winden in Europa in den zomer. 65
s 13- Richting der winden in Europa in den winter. 65
s 14. Onregelmatige depressies en maxima. 65
s 15. Ontstaan der stormen. 66
16. Hoozen of tromben. 67
§ 17. Enkele locale winden. 67
Overzicht van de beweging der lucht. 71
§ I.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ II.
§ 12.
§ 13.
X. Vochtigheid in den dampkring.
Waterdamp in den dampkring, betrekkelijke en volstrekte vochtigheid. 72
Oorzaken van de condensatie van den waterdamp in de natuur. 73
Condensatie door vermenging van luchtstroomen. 73
Condensatie door aanraking met koude voorwerpen. 73
Condensatie door opstijgende luchtstroomen. 74
Condensatie door uitstraling van warmte door de lucht. 74
Condensatie door verplaatsing der lucht naar kouder streken. 75
Vloeibare vormen van den gecondenseerden waterdamp. 76
Vaste vormen van den gecondenseerden waterdamp 77
Geographische verbreiding van den neerslag. 7^
Tropische regentijd. 79
Subtropische regentijd. 79
Verdere regenverdeeling. Overzicht. 80
Overzicht van de vochtigheid in den dampkring. 81