Boekgegevens
Titel: Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Auteur: Blink, H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
Opmerking: Met bijlage: Atlas der natuurkundige aardrijkskunde behoorende bij Onze planeet, grondbeginselen ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 998 : 1e dr. (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203320
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie, Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Fysische geografie, Kosmologie, Leermiddelen (vorm), Atlassen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
Deze indeeling van Hackel en Müller is door Peschel in zijn werk
«Völkerkunde! bijna geheel gevolgd; echter heeft deze eenige der
rassen van Muller doen samensmelten. Zijne indeeling is als volgt:
I. Australiërs, 2. Papoea's, 3. Mongolen (de Hyperboreërs, Ame-
rikanen , Maleiërs en Mongolen meende Peschel wegens vele punten
van overeenkomst tot één ras te moeten vereenigen), 4. Dravida's,
5. Hottentotten, 6. Negers (de samensmelting van de Negers,
Kaffers en Nuba's van Müller), 7. Middellandsche-zeevolken.
Slechts de meest bekende indeelingen der menschheid in rassen
zijn hier medegedeeld, echter blijkt hieruit voldoende, hoe vaag
tot nog toe de grondslagen dier indeelingen zijn. Alleen eene be-
trekkelijke waarde kan men aan deze onderscheiding in rassen dan
ook maar toekennen. Op het kaartje kan men de woonplaatsen dier
verschillende volken vinden.
§ 3. Indeeling in volken en stammen. De indeeling der menschen
in rassen berust op de verschillen, welke de menschen oor-
spronkelijk of sedert vóórhistorische tijden kenmerken. Misschien
zijn ze een gevolg van de geographische of andere invloeden, welke
in onbekende vroege tijden op den mensch gewerkt hebben, doch
met zekerheid valt daarover niets te zeggen.
Doch in historischen tijd heeft bij verschillende menschengroepen
eene bijzondere ontwikkeling plaats gehad, welke aanleiding gaf,
dat zij afzonderlijke volksstammen vormden.
Uit die volksstammen ontstonden weder door een groot aantal
omstandigheden de volken. De geographische omstandigheden hadden
hierop zeer veel, doch niet alleen invloed. In hoofdtrekken is er
hierboven op gewezen, in welke richting die geographische invloeden
kunnen werken. De andere invloeden kunnen wij gedeeltelijk leeren
kennen uit de historie.