Boekgegevens
Titel: Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Auteur: Blink, H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
Opmerking: Met bijlage: Atlas der natuurkundige aardrijkskunde behoorende bij Onze planeet, grondbeginselen ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 998 : 1e dr. (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203320
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie, Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Fysische geografie, Kosmologie, Leermiddelen (vorm), Atlassen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
153
strooming of op andere wijze tot een langen dam dwars voor den
mond der rivier wordt opgehoopt, heeft men eene nehrung. Zulk
een nehrung sluit voor den riviermond een gedeelte der zee af. De
op die wijze gevormde strandmeren noemt men lagunen (Lat. lacu-
nae = kleine strandmeren) en in Duitschland Haffen. Fig. 86 geeft
eene afbeelding van dergelijke haffen aan de Oostzee. Naar den
vorm zijn deze nehrungen en haffen zeer typisch. Aan den mond
der Po heeft men o.a. lagunen.
§ 12. Geologische werking der zee. De zee beukt met hare golven
onophoudelijk op de kusten. Waar ze aan lage kusten de water-
keeringen doorbreekt, vormt zij somtijds binnenzeeën of golven.
(Lauwerzee, Dollard, Zuiderzee). Bestendige afwisseling van droog
en vochtig bevordert de verweering der gesteenten. Waar door
Fig. 87.
KusUerras.
de afwisseling van eb en
vloed de kustrotsen beurte-
lings vochtig en droog wor-
den, heeft men eene kust-
streek met sterke verweering
der rotsen, en de golven
spoelen hier telkens het weeke
Fig. 88.
Fiske-
laagje weder weder weg. Op
deze wijze worden in kust-
gebergten zelfs terrassen uit-
geschuurd. Ook de vroeger
genoemde strandlijnen zijn
en Aniggok-fjord (West-Groenland), op deze wijze ontstaan.