Boekgegevens
Titel: Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Auteur: Blink, H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
Opmerking: Met bijlage: Atlas der natuurkundige aardrijkskunde behoorende bij Onze planeet, grondbeginselen ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 998 : 1e dr. (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203320
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie, Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Fysische geografie, Kosmologie, Leermiddelen (vorm), Atlassen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
152
deeltelijk op den bodem. Op deze wijze ontstaan er voor den mond der
rivieren zand- of slibophoopingen, die den mond verstoppen kunnen.
Is dit het geval, dan zoekt het water een weg aan beide zijden
daar langs, en als de slibaanvoer nog voortgaat, ontstaat er ein-
delijk een driehoekig eilandje voor de rivier. Dit is de delta.
Bij vele rivieren ontstaan er op dezelfde wijze een groot aantal
eilandjes, zooals bijv. bij den Nijl (zie fig. 85), de Mississippi, den
Rijn, de Maas, enz.
Maar niet altijd ontstaan er eilandjes; op vele plaatsen worden
ook de aanslibbingen met het vaste land verbonden. Op Java's
noordkust wordt de deltavorming sterk bevorderd door de rhizo-
phoren of wortelboomen, die het door dé rivieren aangevoerde
slib opvangen. In ons land bestaan de Zuid-Hollandsche en
Zeeuwsche eilanden uit deltavormingen, hoewel de gedaante van
den typischen vorm afwijkt.
De Elbe, de Theems, de Amazonen-stroom en andere groote
rivieren hebben geene delta's; door plaatselijke omstandigheden
wordt hier de slibophooging aan den mond verhinderd. De krach-
tige Amazonenstroom drijft zijn slib ver in zee, waar het door den
Equatoriaalstroom wordt medegevoerd. Algemeene regels kan men
niet aangeven voor de aanwezigheid of niet-aanwezigheid van delta's.
§ II. Lagunen en nehrungen. Als het rivierslib door eene zee-
Fig. 86.
Haffen aan de Oostzee.