Boekgegevens
Titel: Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Auteur: Blink, H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
Opmerking: Met bijlage: Atlas der natuurkundige aardrijkskunde behoorende bij Onze planeet, grondbeginselen ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 998 : 1e dr. (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203320
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie, Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Fysische geografie, Kosmologie, Leermiddelen (vorm), Atlassen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
146
Ook de bronnen op de Veluwe ontstaan op deze wijze tusschen
leemlagen.
(Zie hierover »Communiceerende vaten" in een handboek der
natuurkunde.)
§ 4. Intermitteerende bronnen. Enkele bronnen, die zelfs in het
minst niet met het vulkanisme der aarde in verband staan zooals
de geisers, hebben de eigenaardigheid, dat zij eenigen tijd krachtig
vloeien, daarna weder een bepaalden tijd rusten en zoo voortdurend
hunne werkzaamheid en rust doen afwisselen, alsof eene onzichtbare
hand haar regelmatig sloot en opeiide. Deze bronnen noemt men
intermitteerende bronnen (Lat. inter-mittêre = afbreken, uitblijven).
Deze intermitteerende bronnen ontstaan door hevelvormige kanalen
in den bodem, welke met eene waterverzamelplaats in verband
staan. — Fig. 79 geeft hiervan eene afbeelding.
Fig. 79.
Eene intermitteerende bron.
Als de ruimte in den berg van fig. 79 met het langzaam door
de poriën inzijpelende water tot aan c gevuld is, zal de hevel be-
ginnen te werken (zie hierover in de natuurkunde de werking des
hevels) en de bron kan zoolang vloeien, tot zij bijna ledig is. Daarna
houdt zij op, en eerst als het water in de ruimte weder tot c ge-
komen is, begint zij op nieuw.