Boekgegevens
Titel: Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Auteur: Blink, H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
Opmerking: Met bijlage: Atlas der natuurkundige aardrijkskunde behoorende bij Onze planeet, grondbeginselen ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 998 : 1e dr. (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203320
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie, Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Fysische geografie, Kosmologie, Leermiddelen (vorm), Atlassen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
door de poolster kan dit op elk uur, dat zij zichtbaar is. Laat men
dus te 12 uur middag eene loodlijn van de zon op den horizon
neder, dan wijst die loodlijn het zuidpunt aan.
Fig. 4.
Windroos.
De verticaalcirkel van eene plaats.^ welke door de hemelpool {tn
door de polen der aarde) gaat 7ioemt men den meridiaan of middag-
cirkel van die plaats. (Lat. meridianus van meridïes = middag, ont-
staan uit medius dies; medius = midden en dies = dag. Het woord
cirkel wordt er bij gedacht.) Elke plaats heeft dus een eigen meri-
diaan, welke voor de plaatsen N.—Z. van elkander gelegen, samenvallen.
Al de plaatsen onder denzelfden meridiaan hebben natuurlijk ook
tegelijk de zon in den meridiaan en dus tegelijk middag, en op
hetzelfde oogenblik middernacht. Zij liggen in de richting N.—Z.
van elkander.
Vragen.
1. Hoe kan men de poolster a.an den hemel vinden?
2. Tot welk sterrenbeeld behoort de poolster?
3. In welke lijn snijdt de verticaalciikel, welke door de pool gaat, den horizon ?
4. Hoe noemt men de eindpunten van die lijn?