Boekgegevens
Titel: Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Auteur: Blink, H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
Opmerking: Met bijlage: Atlas der natuurkundige aardrijkskunde behoorende bij Onze planeet, grondbeginselen ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 998 : 1e dr. (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203320
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie, Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Fysische geografie, Kosmologie, Leermiddelen (vorm), Atlassen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij het nagaan van planten- en dierenfossielen blijkt ook nog,
dat die planten en dieren allengs veranderd zijn van voorkomen en
samenstelling. In den oudsten tijd vond men slechts zeer onont-
wikkelde vormen, die langzamerhand meer en meer ontwikkeld zijn
geworden, terwijl de oude vormen uitstierven. Naar deze ontwik-
keling van de levende wereld onderscheidt men nu bij de geschie-
denis der aarde vier hoofdtijdperken, die zich alle door een bijzonder
planten- en dierenleven onderscheiden. Scherp afgescheiden zijn de
grenzen echter niet; de eene vorm ging langzaam in de andere
over. De duur der perioden is niet in jaren op te geven.
I. Primaire periode. Deze periode is eigenlijk nog
Fig. 52-
Landschrp uit de primaire periode.
voorafgegaan door een tijd, waarin het eerste plantenleven op aarde
ontstond. In de primaire periode ontstond het eerste dierlijke leven
op aarde. Planten en dieren staan nog op een lagen trap, doch
ontwikkelen zich langzaam. Men vindt er zeealgen, varens, zegel-
boomen en andere planten van zonderlinge vormen. Onder de dieren
vindt men koraaldieren, stekelhuidigen, benevens armpootige en
koppootige weekdieren. Tijdens de primaire periode werd ook de