Boekgegevens
Titel: Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Auteur: Blink, H.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1885
Opmerking: Met bijlage: Atlas der natuurkundige aardrijkskunde behoorende bij Onze planeet, grondbeginselen ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 998 : 1e dr. (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203320
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie, Astronomie: kosmologie
Trefwoord: Fysische geografie, Kosmologie, Leermiddelen (vorm), Atlassen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onze planeet: grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde ten dienste van Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
loy
Equatoriaalstroom, die op het land stoot, en daardoor eene tegen-
gestelde richting aanneemt. (Zie pijltje c in fig. 50.)
Waar de noordelijke helft van den Equatoriaalstroom op de kust
van Amerika en op de eilanden stuit, buigt hij zich om. De bewe-
ging houdt hierdoor niet op, maar de richting wijzigt zich. Zoo stroomt
hij langs de oostkust van Ame-
rika als Floridastroom verder.
,x De Floridastroom heeft zijne
beweging dus aan den Equato-
riaalstroom te danken, maar
bij het stroomen langs de kust
raakt die eindelijk uitgeput.
Doch op ±40° breedte maakt
de heerschende Z.W. wind er
zich van meester, en onder den
naam Golfstroom schijnt de
Floridastroom verder te gaan.
't Is echter een nieuwe stroom ,
-co en daarom worden aan de beide
deelen thans ook verschillende
namen gegeven.
De Braziliaansche stroom ont-
staat uit den zuidelijken tak van
-^ c den Equatoriaalstroom, wan-
neer deze stuit op de kust van
Zuid-Amerika.
De Koero-Siwo ontstaat
eveneens uit den Equatoriaal-
_h stroom in den Grooten Oceaan,
wanneer die op de Philippijnen
/ en de oostkust van Azië stuit.
Zoo is de richting van de meeste
\fjy zeestroomen een product van
de heerschende winden in ver-
band met den vorm der kust.
' De Moessonstroomen regelen
zich naar de richting der moessons bij Zuid-Azië, en zijn dus
verschillend in de onderscheidene jaargetijden (zie de kaart). Ook
de koude stroomen, welke wij genoemd hebben, ontstaan door de
heerschende winden. Moeielijk is het echter, om het bestaan dezer
stroomen te constateeren; enkele hebben zelfs een tijdelijk karakter.