Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit de werken van P. Vergilius Maro
Serie: Bloemlezing uit Latijnsche dichters met aanteekeningen, 3e stuk
Auteur: Vergilius Maro, P.; Kan, J.B.
Uitgave: Groningen: L. van Giffen, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 101 : 1e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203285
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Klassieke Latijnse letterkunde
Trefwoord: Latijn, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit de werken van P. Vergilius Maro
Vorige scan Volgende scanScanned page
Be blomlezing uit Vergilius is door mij alleen bewerht, omdat
door Tiet vertrek van mijn vriend Br. Schröder naar Belft, elke
gemeenschappelijke arbeid onmogelijk werd.
Veel nieuws is Mer niet geleverd; slechts heb ik in de aantee-
keningen zoo kort mogelijk weergegeven wat mij voor den leer-
ling, bij zijne voorbereiding, tot recht verstand van den schrijver
noodig scheen en in de Inleiding het een en ander omtrent het
leven en de schriften van den dichter meegedeeld. Baartoe is,
behalve van de uitgaven van Heyne, Ladewig, Forbiger en an-
deren , ook gebruik gemaakt van Hicherts Chrestomathia latina
Neuntes Heft, Juswahl aus Virgil und Horaz. Leipzig 1862.
Vooral in de Aeneis is telkens naar de Bias en Odyssee ver-
wezen. Werken aan te halen, die men in de beperkte bibliotheek
van den gymnasiast niet vinden kan, is in een schoolboek minst
genomen overbodig, maar het bezit eener uitgave van Homerus
mag men bij hem veronderstellen.
Boor gedurig te vergelijken leert hij langzamerhand den eenen
dichter door den ander verklaren en geraakt hij ongemerkt in
Moge dit stukje een even goed onthaal vinden als de twee vorige !
Doesboegii, Oct. 1863. K.