Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit de werken van P. Vergilius Maro
Serie: Bloemlezing uit Latijnsche dichters met aanteekeningen, 3e stuk
Auteur: Vergilius Maro, P.; Kan, J.B.
Uitgave: Groningen: L. van Giffen, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 101 : 1e dr. (dl. 3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203285
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Klassieke Latijnse letterkunde
Trefwoord: Latijn, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit de werken van P. Vergilius Maro
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING.
In de letterkundige wereld van vroegeren zoowel als van
lateren tijd geldt dit als wet: wil men de gewrochten van
den menschelijken geest recht leeren kennen en waardeeren,
dan dient men zich vooraf bekend te maken met de schrij-
vers en met den tijd, waarin ze leefden. Om de ontwikke-
ling van een menscU, als het ware de geschiedenis van zijn
geest, te doorgronden, moet men de omgeving en de omstan-
digheden bestudeeren, waarin hij zijne eerste levensjaren door-
bracht; in den regel vindt men daarin de verklaring van
hetgeen hij later wilde en werkte. Jammer maar dat over
de jeugd van zoo vele groote mannen, en over hun jeugd
niet alleen, maar dikwijls ook over hun volgend leven een
sluijer ligt, die slechts hier en daar wordt opgeheven. Ken-
nis van huislijk lief en leed, van allerlei zoogenaamde klei-
nigheden zou dikwijls een verrassend licht kunnen verspreiden
over de werken van schrijvers, die veel geprezen en gelezen
maar niet altijd even goed begrepen worden.
Ook van onzen dichter geldt dit maar al te zeer. Wij
kennen uit zijn leven eenige hoofdgebeurtenissen, door ver-
schillende schrijvers opgeteekend; maar wij kunnen er het
leven van den werkzameu man niet in zijn geheel uit leeren
kennen.