Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
79-
Begeert men de streek van den horizon te vinden,
waarin Batavia ten opzichte van Amsterdam is gelegen, dan
heeft men het bijzondere geval, dat Batavia beneden den
horizon ligt, wanneer men de globe overeenkomstig de
breedte van Amsterdam geplaatst heeft. Handelt men
in dit geval, zoo als in de oplossing van bovenstaand
vraagstuk gezegd is, dan zal men de streek O. ten N.
Va O- vinden.
Men vraagt de streek van den horizon te vinden,
waarin gelegen is:
St. Petersburg ten opzichte van Bombay?
Bombay ten opzichte van St. Petersburg?
Kaap Hoorn ten opzichte van Madrid ?
Madrid ten opzichte van Kaap Hoorn ?
De Kaapstad ten opzichte van St, Helena?
St. Helena ten opzichte van de Kaapstad ?
NieuW'Zeeland ten opzichte van Spanje ?
Spanje ten opzichte van Nieuw-Zeeland ?
Met een enkel woord willen wij hier nog opmerken
in welke richting iemand reizen moet, om langs den
kortsten weg zijne omwoners , tegenwoners en tegen-
voeters te bezoeken.
Wenscht men naar zijne omwoners te reizen, en ne-
men wij omwoners van noorder breedte aau, dan zou
men om den kortsten weg te nemen, langs een grooten
eirkel, en dus over de noordpool moeten reizen ; de
streek is dan voor de eerste helft der reis noord en
voor de tweede helft zuid. In plaats van dezen on-
mogelijken weg, kan men ook de omwoners bereiken,