Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
74-
leest men dan het aantal graden, dat met 15 of 20
moet vermenigvuldigd worden, om den afstand in geo--
graphische mijlen of uren gaans te verkrijgen.
De steden Parijs en Algiers liggen bijna onder den- ■
zelfden meridiaan: legt men den verticaalcirkel overt
de beide plaatsen of brengt men Parijs aan den ver-
deelden rand van den algemeenen meridiaan, dan vindt i
men den afstand gelijk 12" van een' grooten cirkel off
gelijk 12 X 15, dat is 180 geographische mijlen off
12 X 20 = 240 uren gaans.
Zoekt men den kortsten afstand van de steden Ber-•
lijn en Mekka, dan vindt men, door den verticaalcirkel
langs beide plaatsen te leggen , een' afstand van bijna
36** van een' grooten cirkel, dus 36 X 15 of 540,ge-
ographische mijlen, en 36 x 20 of 720 uren gaans.
De steden Calcutta en Canton liggen bijna onder ■
denzelfden parallelcirkel: legt men den verticaalcirkel 1
langs beide plaatsen, of neemt men den afstand tus-
schen de punten van den passer en brengt dien over
op den equator, dan vindt men in beide gevallen 23®
van een' grooten cirkel. Men vindt derhalve den af-
stand , in geographische mijlen uitgedrukt door 23 met
15 te vermenigvuldigen.
Tot oefening zoeke men den afstand tusschen
Madrid en New-York,
St. Petersburg en Konstantinopel,
Weenen en Kaïro,
Sa Fé de Bogota en Rio de Janeiro,
de Kaap de Goede Hoop cn Kaap Hoorn.