Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
73-
6 vraagstuk.
Ben kortsten afstand van twee jilüatsen op de aarde te vin-
den, in de onderstelling, dat de aarde een volkomen lol is?
Door den kortsten afstand van twee punten op een
bol, verslaat men den kleinen boog eens grooten cir-
kels van den bol, die de beide punten vereenigt.
Om dus den afstand van twee plaatsen op de aarde
te vinden, behoeft men slechts de beide plaatsen , tus-
schen de punten van een passer te nemen en dezen
afstand op den equator af te passen ; dewijl nu elke_
graad van den equator gelijk 15 geographisehe mijlen
of 20 uren gaans is, verkrijgt men den afstand der
beide plaatsen in geographisehe mijlen of uren gaans
uitgedrukt, door het aantal graden, dat de afstand op
den equator beslaat, met 15 of 20 te vermenigvuldigen.
Neemt men namelijk den afstand van de beide plaatsen
tusschen de punten van den passer, dan is die opening
vau den passer de koorde van den boog eens grooten:
cirkels, en daar koorden van cirkels met gelijke stralen-
beschreven, gelijke bogen onderspannen, zoo heeft men
slechts de punten van den passer op den equator of
eenigen anderen grooten cirkel des bols te plaatsen,
om dienzelfden boog of den waren afstand der beide
plaatsen weder te verkrijgen.
In plaats van den passer, kan men gebruik maken
van den verticaal- of topcirkel en dien langs de beide
plaatsen op de globe leggen. Op den verticaalcirkel