Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
70-
meridiaan liggeu, welke meridiaan liier door den al--
gemeenen wordt voorgesteld; al die plaatsen verschilleni
niet met Amsterdam in tijd en helben dus ook 12 uurr
(raiddag). Tegelijk ziet men in dessen stand de plaat-
sen , die onder den tegenovergestelden meridiaan vani
Amsterdam gelegen zijn, die 180® in lengte en dusj
12 uren in tijd met Amsterdam verschillen; op zulke ï
plaatsen is het dan middernacht.
Draait men thans de globe in de richting van de)
schijnbare dagelijksche beweging des hemels. dus van i
het oosten naar het westen, dan kan men iedere ge--
gevene plaats aan den verdeelden rand des algemeenen i
meridiaans brengen en zien welk uur de uurwijzer voor:
die plaats aanwijst.
Door die beweging der globe om-hare as van het1
oosten naar het westen, ziet men achtervolgens die ?
plaatsen onder den algemeenen meridiaan, waar het,,
als x^msterdam middag heeft, 1,2,3 enz. uren na-i
den middag is. Bewoog men de globe in eene tegen-•
gestelde richting, van het westen naar het oosten, dam
zou men achtereenvolgens die plaatsen onder den alge--
meenen meridiaan zien, waar het tegelijkertijd 11, 10 >3
9, 8 enz. uren voor den middag is.
Wamieer bet te Amsterdam 12 uren middag is,,
vraagt men den" tijd te Peking, Batavia en New-York?^
Wanneer het te Eio-Janeiro 6 uren in den morgen t
is, vraagt men , hoe laat het is te Amsterdam , Berlijn ,,
Mekka en Peking?
Wanneer het te Batavia 5 uren nu den middag is,,