Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
G9
b. Men zoeke volgens het I. vraagstuk de lengten
van de beide gegevene plaatsen; dewijl 15® verschil
in lengte 1 uur verschil in tijd geeft, zoo heeft men
slechts het verschil der gevondene lengten van beide
plaatsen door 15 te deelen, om het gevraagde ver-
schil in tijd te vinden.
Het omgekeerde wordt even gemakkelijk opgelost i
is namelijk het verschil in tijd gegeven, dan heeft
men dit slechts met 15 tn vermenigvuldigen ora het
verschil in graden lengte van de beide plaatsen te
bekomen.
Men vraagt het verschil in tijd van de plaatsent
■Amsterdam en Petersburg ,
Amsterdam en New-York,
Mexico en Peking,
Washington en Batavia,
Kio-Janeiro en de Kaapstad.
4. VRAAGSTUK.
Als de tijd voor eene zekere plaats gegeven is, vraagt men
den tijd, op hetzelfde oogenblik, voor iedere andereplaats der
aarde?
Nadat men de gegevene plaats b. v. Amsterdam,
aan den verdeelden rand van den algemeenen meridiaan
gebracht heeft, plaatst men den uurwijzer op het ge-
geven uur, b. v. het middaguur.
Laat men de globe in dezen stand, dan ziet men
de plaatsen, die met Amsterdam onder denzelfden