Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
zuider horizon , als de noorder of zuider breedte van
de gegevene plaats bedraagt, dewijl de breedte van
eene plaats gelijk is aan de hoogte van de pool boven
den horizon.
Draait men eindelijk de globe om hare as , tot dat
de gegevene plaats aan den verdeelden rand van den
algeq^enen meridiaan staat, dan Js de globe gesteld
overeenkomstig de breedte van die plaats.
In dezen stand der globe bevindt zich de gegevene
plaats in het toppunt, dus op een afstand van 90® van
al de punten van den horizon der globe; deze horizon
komt dus in alles overeen met den horizon der plaats;
verder bevindt zich de algemeene meridiaan in het
vlak van den middagcirkel en loopt de as der globe
evenwijdig met de as der aarde en de hemelas; het
eene uiteinde van de as der gfobe zal dus naar de
noordpool en het andere naar de zuidpool des hemels
gericht zijn. Al de plaatsen op de globe zullen der-
halve, ten opzichte van de gegevene plaats en van den
horizon , o.p dezelfde wijze gelegen zijn , als diezelfde
plaatsen op de aarde werkelijk ten opzichte van den
waren horizon der gegevene plaats liggen, en is de
stand van de as, met betrekking tot den horizon der
globe, juist dezelfde, als die van de aardas met be-'
trekking tot den horizon van de gegevene .plaats der
aarde.
Men stelle de globe overeenkomstig de. breedte van
de volgende plaatsen :
5*