Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
Men bepale de plaatsen, die de volgende lengte en
breedte hebben:
15' Z. Br. en 312o45' Lengte (meridiaan v. Ferro).
]9o26'N. Br. „ 279° 5' „
65»5 1' N. Br. „ 2 4» 14' O.L. „ v. Greenwich).
33°56'Z. Br, „ 13o48'VV.L.
23® 8'N.Br. „ llO^oG'O.L. „ v. Parijs). o
23»64'Z. Br. „ 45®30'W.L.
2. VRAAGSTUK.
De aardglobe overeenkomstig de breedte van eene plaats der
aarde te stellen?
Men plaatst de globe op eene horizontale vlakte en
zorgt, dat de streken van den horizon der globe met
die van den horizon der plaats, waar men zich be-
vindt, overeenstemmen : bevindt zich beneden aan het
voetstuk der globe een kompas, dan kan dit gebruikt
worden om het vlak van don algemeenen meridiaan
(den verdeelden rand) in het vlak van den meridiaan
der i)laats , waar men zich bevindt, te brengen, wan-
neer men slechts aan de miswijzing (declinatie) van de
' kompasnaald denkt, die voor ons land tegenwoordig
ongeveer 19® noord westering is. Heelt men het vlak
VtUi den algemeenen meridiaan in het vlak van den
meridiaan der plaats gebracht en zootlanig, dat de noor-
der horizon der globe naar het noorden gekeerd is,
dan zullen al de streken van deu horizon der globe
met die van den horizon der plaats overeenkomen. \