Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
64-
Men vergnlijke dit vraagstuk met het zoeken derr
lengte en breedte van eenige plaats op eene gewone;
landkaart.
«X
Tot oefening zoeke men de lengte -en breedte vam
verschillende plaatsen , zoowel van zuider als noorder ■
breedte b. v, van
Parijs,
Moskou,
Peking,
New-York,
Mexiko, ,
Quito, ■ , M
Batavia enz. < '
Verder zoeke men al de plaatsen , die met eene ge-■
gevene plaats, b. v. Parijs, dezelfde lengte of dezelfde
breedte hebben; en de plaatsen* die 90® , alsmede die i
180® lengte met Parijs verschillen; het verschil in
lengte van de eerste meridianen over Greenwich,
Parijs, Ferro, Berlijn enz.
Heeft men dit vraagstuk wel begrepen , dan keere :
men het om , en bepaU de plaats op de globe, waarvan i
lengte en breedte gegeven zijn, aldus: men zoeke het
gegevenj.iiantal graden lengte op den equator, en
breng,e dit punt van den equator aan den i,verdeelden
rand van den algemeenen meridiaan; zoekt men dan
het punt van dien meridiaan, dat het gegevene aantal
graden noordcr of zuider breedte aanwijst, dan is de
plaats der globe, onder het laatste punt, de gevraagde.