Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
62-
het geval voor de schijnbare beweging des hemels vani
het oosten ^üaar het westen. Bij sommige vraagstuk-:
ken, die opgelost worden door de aardglobe in det
richting van het westen naar het oosten te bewegen,
dat de eigenlyke richting van de aswenteling der aardee
is, moet men de uren op den uurcirkel in omgekeerdee
orde netüen: in dit geval is dus 11 uur voorden mid-
dag 1 uur na den middag, 10 uur voor den middag;
2 uur na deu middag enz.
Bij sommige globen is deze tweede verdeeling ini
uren ook op den uurcirkel aangebracht.
»De wijzer moet zoo vast gedraaid warden op de as,,
dat juist gedurende -eene omwenteling der globe, al de;
34 uren van den uurcirkel door den wijzer worden
doorloopen. Wanneer de uurcirkel, zoo als bij som-
mige globen het geval ia, niet op den algemeenen
meridiaan, maar vast op de globe geplaatst is, wordt
de wijzer weggelaten. De uurcirkel wordt gebruikt bij
het oplossen van verscheidene vraagstukken , zoo als in
% vervolg spoedig blijken zal.