Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
60-
ovéreenstemmeu , leest men in den daarop volgenden
breederen cirkel.
Door deze 4 cirkels vindt men de plaats der zon in
de ecliptica, voor eeii gegeven dag des jaars, in de
onderstelling, dat de beweging der zon regelmatig is,
en gedurende het tijdsverloop van een' dag niet ver-
andert.
Bij de globen van valk ziet men, na de verdeeling
van den cirkel des dierenriems, twee andere cirkels,
waarvan de eerste, volgens het aantal dagen van een
gewoon jaar is verdeeld , en de tweede achtcrvolgens
de 7 eerste letters van het alphabet bevat. Door deze
cirkels vindt men de dagen der week, volgens den
zondagsletter, van een gewoon jaar. Deze beide cirkels
woMen door 4 andere cirkels, in plaats van één ge-
volgd , waarvan de eerste voor het 1ste jaar na een
schrikkeljaar, de tweede voor het 2de jaar, de derde
voor het 3de jaar en de vierde voor een schrikkeljaar
zelf wordt gebruikt. In den breeden cirkel, die de
maanden des jaars bevat, leest men daarenboven de
voornaamste onveranderlijke feesten en heilige dagen
'der Eoomsche Kerk.
De uiterste breede cirkel eindelijk bevat de eigen-
lijke verdeeling van den horizon in 32 gelijke deelen
of de 32 windstreken van het kompas: elk deel van
dezen cirkel bevat derhalve of 11®15'.
Onder aan het voetstuk vindt men een komipas aan-
gebracht , dat dienen moet om den horizon, overeen-