Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
59'
dit oppervlak wordt dan ook in 'tvervolg altijd genoemd
het vlak van den horizon der globe , dat wil zeggen,
van het toppunt der globe.
Op het genoemde horizontale vlak bevinden zich
verschillende cirkels; de eerste dezer cirkels is in 4
quadranten en elk quadrant weder in 90 graden ver-
deeld , welke verdeelingen bij het oost- en westpunt
beginnen en van die punten naar het noorden en zui-
den worden geteld ; deze cirkel dient om het azimuth
of de amplitudo van de zon te vinden; op andere-
globen vindt men dezen cirkel in twee gelijke deelen
en iedere helft in 180 graden verdeeld, en begint deze
verdeeling van het zuiden of van het noorden. Beide
wijzen van verdeeling geven hetzelfde voordeel; bij de
verdeeling in quadranten leest men zonder herleiding
de amplitudo, en bij de verdeeling in twee helften?
zonder herleiding het azimuth af.
De tweede cirkel , die vrij breed wordt voorgesteld ,
is in twaalf gelijke deelen verdeeld , die de verschille»-
de teekens van den dierenriem aanwijzen.
Deze breede cirkel wordt door een smalleren en ge--
kleurden omsloten, zoodanig, dat elk twaalfde deel of
teeken in 30 gelijke deelen of graden-wordt verdeeld.
De volgende smalle cirkel is overeenkomstig de 12
maanden des jaars in 12 de«len verdeeld, en elk deel
in zoo veel deelen als de maand , die door het deel
wordt voorgesteld, dagen in een gewoon jaar bevat.
De namen der maanden , die met de genoemde 12 deelen