Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZZ. AFDSSZallT^.
Boschrijving van.de Aardglobe.
De kunstige aardglobe is een volkomen rende bol',,
dewijl de afplatting aan de polen der aarde zoo gering
is, dat zij op eene kleine schaal niet in. aanmer-
king kan komen. Al de landen, zeeën, rivieren enz.
zijn, ZOO' nauwkeurig als dp tegenwoordige kennis van
de oppervlakte der aarde zulks toelaat, op de globe
afgeteekend, zoodat deze eene juiste voorstelling geeft
van de oppervlakte der aarde zelve.
De globe, zoo als wij in het vervolg de kunstige
aardglobe steeds zullen noemen, is beweegbaar o:n eene
as , welker uiteinden met een' koperen cirkel verbonden^
zijn, en de po^en der globe genoemd worden.
De koperen cirke!, die door de beweging der globe
om de as , voor ieder punt der globe tot meridiaan
kan dienen, noemt men den algemeenen of ook wel den