Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
55-
Volgens den Gregoriaanschen almanak zijn die tafels
voor de verschillende eeuwen verschillend, dewijl in
elke 4 eenwen 3 schrikkeldagen wegvallen, hetgeen in
de Juliaansche tijdrekening niet plaats h^ieft.
Wenscht men de zond«gsl«f(!er voor het jaar 1868
te kennen , dan vinden wij naast het getal 1 7 (het getal
van den zonnecirkel voor 1868 , zie no. &8) de letters
F, E als zondagsletters.
De letter F is dan de zondagsletter tot 24 Februari,
en E die voor het overige gedeelte van het jaar,
03, Boor Juliaamehe periode verstaat men de groote tijd-
ruimte, na welker verloop een jaar weder dezelfde getallen voor
maancirkel, zonnecirkel en indictiecirkel verkrijgt, dus eene
tijdruimte van
19,28,15 = 7980 jaren.
In het eerste jaar der Juliaansche periode moet het
guldengetal, het jaar van den zonnecirkel en het jaar
van den indictiecirkel 1 wezen ; het eerste jaar onzer
jaartelling is dan het 4714de jaar der Juliaansche
periode, en hieruit kan men voor ieder gegeven jaar ,
het jaar der Juliaansche periode vinden.
Het jaar 1868 is dus het 6581ste jaar der Juliaan-
sche periode. Verder is het duidelijk , dat, wanneer
mea 6581 door de getallen 19, 28 en 15 deelt, de
resten het guldengetal, het jaar van den zonnecirkel,
en de indictie, voor het jaar 1868 zullen geven.