Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
54-
öi. Wanneer men de dagen van het jaar, van den eersten
tot den laatsten, met de letters
A, B, C, D, E, F, G
aanduidt, dan noemt men de letter, door welke de zondag
wordt aangewezen, zondagsletter. Dewijl men slechts zeven let-
ters gebruikt, zal dezelfde letter ai de zondagen des jaars aan-
duiden. Hieruit volgt, dat voor een schrikkeljaar, een der
letters al de zondagen vóór den 'Februari, en de voor-
gaande letter al de zondagen na den bisten Februari, zal
aanwijzen, zoodat een schrikkeljaar dus altijd 2 zondagsletters
heeft.
Het jaar 1582, ofschoon geen scLrikkdjaar, had toch
twee zondagsletters. (Zie No. 47.)
Volgens No. 5 8 zullen de zondagsletters na verloop
van 28 jaren, volgens de Juliaansche tijdrekening,
weder dezelfde wezen en zal dus het 29ste jaar de-
zelfde zondagsletter hebben als het eerste. De zondags-
letter hangt dus van het jaar des zonnecirkels af.
Voor de tegenwoordige eeuw kan de volgende tafel
dienen, waarin de getallen de jaren van den zonnecir-
kel en de naastgeplaatste letters de zondagsletters
aanwijzen:
I.E.D. 8.0. 15.A. 2 2.F.
2.C. ».B.A. 16.G. 23.E.
3.B. lO.G. 17.P.E. 24 D.
4.A. ll.F. 18.D. 25.C.B,
5.G.P. 12.E. 19.0. 2fi.A.
6.E. 13.D.C. 20.B. 27.G.
7.D. 14.B. 21.A.G. 28.E.