Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
62-
68, T)t zoxttecirkel is de iijdruimk, na welker verloop i
de dagen der maand weder op deselfde dagen der week terug—
keeren. Volgens de Juliaansche tijdrekening is de zonnecirkel l
eeu tijdvak van 28 jaren.
Het jaar 1 van onze tijdrekening was het 1 Ode jaar r
■van een zonnecirkel, waaruit weder gemakkelijk berc--
kend wordt het hoeveelste jaar eens zonnecirkels eeni
-gegeven jaar is.
B.v. Voor het jaar 1868 is 1 het getal van deni
zonnecirkel, want men 'heeft
1868 + 9 = 67 X 28 + 1,
69. De indictiecirkel is eene tijdruimte van 15 jaren,,
dewijl, ten tijde van de latere Romeinsche Keizers, elke 15 i
jaren eene nieuwe schatting, ter bepaling van de belastingen,,
plaats vond.
Wanneer volgens dezen cirkel ook vroeger gerekend!
ware , zou het jaar 1 onzer tijdrekening het 4de jaari
van een indiotiecirkel wezen , waaruit dus weder hett
getal van den indictiecirkel voor een gegeven jaar kano
'gevonden worden,
B.v. Voorhetjaar 1868 is de indictie 11, want men heeftt
18€8 -I- 3 =. 124 X 15 + 11.
60. üpacta van een zeker jaar is een getal , dat aanwijst, ^
hoeveel dagen sedert de laatste nieuwe maan tot den nieuw'
jaarsdag van het bedoelde jaar verloopeu zijn. Dit aantal dag-
gen noemt men ook wel den ouderdom der maan.
Het verschil tusschen het Juliaansche jaar en hett
maandjaar is
10 dag. 21 ur. 11 min. 27 sec.
Is derhalve eenig Juliaansch jaar met eene nieuwe(