Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ihuj niet uit het oog verlorm en hij de beschrijving en toe-
passing aangewezen.
Men beschonwe overigens deze horte handleiding als een
eemoudig schoolboekje , dat bestemd is om door jongelieden te
worden beoefend. Zij bevat een korte voorstelling van het-
geen hij het gebruik der aardglobe imdzahelijk moet gekend
worden om de daarop volgende vraagsttikhen recht te begrijpen.
Be meeste dezer vraagstukken zijn zoo kort mogelijk behan-
deld^ en waar zulks mogelijk was, op verschillende wijzen:
zoo zijn enkele vraagstukken opgelost uit het oogpunt van de
schijnbare beweging des hemels; andere echter uit het oog-
jmnt van de werkelijke beweging det aarde om hare as.
Sommige vraagstukken zijn om de heïangrijkheid uitvoerig
behandeld, en waar zulks noodig scheen is de beschrevene
handelwijs door een voorbeeld opgehelderd. Alles is beicerkt
volgens een mirsiis, gedurende twee jaren} door den schrijver
aan het Ggmnasium te Assen gehouden. Bij het oplossen
der voorbeelden is een globe van klikgeb van 13duim.
Eijnl. gebruikt. De prijs van deze bedraagt ongeveer f 30.00.
' Mocht deze handleiding hij het onderwijs doelmatig beton-
den worden, dan zal spoedig eene dergelijke voor het gebrmk
der hemelglobe volgen.
Assen, Juli 1853.
Gr. TAN HeNNEKELEE.