Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
53. De drakenmaand ia de iijd^ welken de maan noodig
heeft, om van den klimmenden knoop harer baan tot den klim-
menden knoop terug te keeren (*)•
Doordien de knopen der maanbaan sneller teruggaan
daa het lentepunt, is deze maand korter dan de tro-
pische, De gemiddelde duur van de drakenmaand is
I 27 dag. 5 ur. 5 min. 28.90 sec.
>
De anomaliaiiache maand ia de lijd, dien de maan
noodig heeft, om , van het perigaeum harer baan tot het peri^
gaeum^ terug ie keeren (f).
Door de voortgaande beweging van de groote as der
loopbaan van de maan, is deze maand ook grooter dan
de tropi9che. De gemiddelde duur van de anomalia-
iiache maand is
27 dag. 13 ur, 21 min. 3,36 sec.
(*) Door -de knopen der maanbaan verstaat meo de beide pun-
ten, waar zij de ecliptica snijdt. Bet doorsnijdingspunt, van waarr
de maan zich noordelijk van de ecliptica verwijdert, wordt klimmp.nde i
knoop en het andere punt, van waar de maao zich ten zuiden van
de ecliptica begeeft, dc dalende knoop genoemd. Op dezelfde wijzes
gebruikt men den naam knopen voor de doorsnijdingspunten der banen i
van andere hemellichamen.
(f) Door perigaeum verstaat men dat punt van de baan derr
maan, waarin deze zich het dichtst bij de aarde bevindt. Apogaeum-x
noemt men het punt der maanbaan, waarin de maan zich bet verstt
van de aarde heeft verwijderd.