Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
•l*. Boor het anomnliêtische jam verstaat men de7i omloop
der aarde in haar égen loopJcring b, v, van het perihelium tot
het perihelium (*). ^
De lengte van het anomalistisohe jaar is
36B dag, 6 nr. 14 min, 22.75 sec.
Jaarlijksche verplaatsing van de lijn der apsidcn of
van de groote as der ellips , in welke zich de aarde
beweegt, ten opzichte van de vaste sterren.
■IS» In het burgerlijke leven worden de jaren, volgens de
lengte van het tropische jaar geteld.
46 Julius Caksak bepaalde^ dat het tropische jaar 365
dag, 6 uren zoit bevatten^ en dat, na elke 3 jaren vau 365
dagen^ een ^de jaar van 366 dagen (schrikkeljaar) zou gemmen
worden,
k
(♦) Door perihellvm verstaat meo dat punt van de loopbaan der
aarde, dat zich het dichtst bij de zon bevindt of waarin de schijnbarc
grootte der zon, alsmede de snelheid van beweging der aarde, het
grootst is. In het tegenovergestelde punt van de loopbaan der aarde,
het apheliim , dat wil zeggen , hot punt der loopbaan , dat zich het
verst van dc zon verwijdert, is de schijnbare grootte der zon, alsook
de snelheid der aarde het kleinst, Uit die veranderlijkheid van d^
schijnbare grootte der zon, uit verschillendé punten der aardbaan
gezien, en uit de veranderlijke snelheid van de aarde, blijkt, dat de
baan der aarde van den cirkelvorm afwijkt: zoo als vroeger reeda
gezegd is, ia die baan eene ellips, ^ ^ .
c