Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
43. Boor het tropische jaar verstaat men den tijd, dien
de zon in hare schijnbare beweging noodig heeft, om hare
baan, van het letitepunt tot het lentepunt, te doorhopen.
Be gemiddelde lengte mn het tropische jaar is
365 dag. 5 ur. 48 min. 47.81 sec. middelbare tijd.
De gemiddelde lengte van liet tropische jaar, is
ook de omloopstijd van de middelbare zon in den
equator , die den middelbaren tijd geeft.
De kleine veranderingen in den duur van het tro-
pische jaar ontstaan uit de verandering, die èenutatie
van de aS der aarde in de hoegrootheid^ van den
teruggang der nachteveningspunten te weeg brengt.
De lengte van het tropische jaar 365 dag. 5 ur. 48
min. 47.81 sec. = 365.24222 dagen middelbare tijd
zijnde, zal dit jaar in sterredagen uitgedrukt, 366.24222
dagen bevatten, dewijl de middelbare zon, in het
tropische jaar juist eenmaal den equator doorloopende,
^gedurende dien tijd ook eenmaal minder dan eene vaste
ster door den meridiaan zal gaan.
4:!ï. Boor het siderische jaar verstaat men deti tijd, dien
de son of liever de aarde noodig heeft, om hare haan, van
een vast punt der hemelnmnte of van eene vaste ster tot de-
zelfde vaste ster, te doorhopen. Eet siderische jaar heeft de
lengte van
365 dag. 6 ur. 9 min. 10.75 sec.