Boekgegevens
Titel: Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Auteur: Hennekeler, G. van
Uitgave: Assen: J.O. van Houten, 1867
4e verbeterde en verm. dr; 1e dr.: 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4574
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203283
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen, (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Globes, Kosmografie, Tijdrekening, Positiebepaling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving voor gymnasia, hoogere burgerscholen, instituten en tot zelfoefening
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
38. I)e tijd^ die verhopt tusschen twee op elkander wl-
gende doorgangen van de zon door het bovengedeelte van den
meridiaan, wordt zonnedag genoemd.
Dewijl de zon zicli schijnbaar beweegt in de eclip-
tica, en niet in den equator, en de schijnbare jaar-
lijksche beweging der zon in hare loopbaan niet een-
parig is , zijn de zonnedagen niet even groot. Ook heeft
de nutatie van de as der aarde nog eenigen invloed
op het verschil der zonnedagen,
30. Wanneer eene zon^ zich met eenparige snelheid^ niet
in de ecliptica^ maar in den equator, bewoog, zoodanig^ dat zij
in denzelfden tijd, als de werkelijke zon in de ecliptica, eerige-
heelen omloop volbrachv, dan zou deze denkbeeldige zon alle zon-
nedagen even groot geven, Be zonnedag, volgens deze onderstel-
ling, wordt middelbare zonnedag genoemd, en de tijd, dien
deze denkbeeldige zon aanwijst, middelbare tijd.
Het verschil, tusschen den waren (no. 36) e^ mid-
delbaren tijd, TiO^xoX, Attijd^ereffening, Viermalen
in het jaar, zoo als men uit het volgende tafeltje ziet,
zijn ware en middelbare tijd aan elkander gelijk, of is
de tijdsvereffening nul (*),
(*) Zie de graphische voorstelling van de tijdsvereffening in het
reeds aangehaalde werk: Beschouwing van het Heelal van Dr. w, gleuns ,
2de druk. Groningen 1848.
De openbare uurwerken wijzen den middelbaren tijd aan en wor-
den hoe langer hoe meer daarnaar geregeld.